За нас

Ние сме професионално подготвен екип с амбиция да прилагаме опита и знанията си по най-добрия начин в услуга на нашите клиенти.

Водени сме от стремежа да предоставим комплексни решения, които да подпомогнат и развият бизнеса на нашите клиенти. Фокусирани сме върху това, да предоставяме услуги с изключително качество, като прилагаме индивидуален подход към клиентите си и се съобразяваме с даденостите и изискванията на бизнеса им.

Нашите предимства са енергичност, прецизност, гъвкавост и креативност в предоставяните услуги. Нашата цел е създаване на дългосрочни и взаимноизгодни бизнес отношения с нашите клиенти. Нашите клиенти могат да разчитат на професионализъм, отговорност и лоялност докато се грижим за интересите и парите им.

Contacts

Телефон: 0.888.144.141; E-mail: office@eliaconsult.com elia_consult@abv.bg

Нашите услуги

Компанията предлага широк кръг услуги, които биха могли да бъдат предоставяни както отделно една от друга, така и като пакети от услуги в зависимост от предпочитанията и нуждите на клиента.

Счетоводство - отчитане дейността на клиента в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство, организация и поддържане на счетоводното състояние на дружеството, разработка и поддържане на индивидуален сметкоплан, поддържане и актуализация на изискуемите синтетични и аналитични счетоводни регистри, обработка на документацията на клиента, подаване на ежемесечни справки за ДДС, съгласно действащото законодателство, годишно приключване и изготвяне на ГФО на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство, Националните, респ. Международните счетоводни стандарти.

Труд и работна заплата - поддържане база данни за служители, изготвяне на досие за всеки един служител, изготвяне на трудови договори, трудови характеристики и работна заплата, социални осигуровки както начисляването им така и разплащанията с републикански бюджет. Изготвяне на всички молби и декларации изискващи се от НОИ.

Финансов анализ - анализ на дейността на клиента с оглед подпомагането му при вземане на стратегически решения.

Данъци - подпомагане на клиента за прилагане на икономически и данъчно ефективни практики, преглед и анализ на дейността на клиените за съответствие с данъчното законодателство, данъчно планиране, лични данъци, данъчни декларации.

Юридически консултации - изготвяне и анализ на договори с доставчици, клиенти и финансови институции, регистрация на фирми.

Одит - проверка и заверка на финансови отчети, анализ за съответствие на отчетността с нормативната уредба, вътрешен одит на клиента.